Inngått rammeavtale for konsulentbistand – digitaliserings- og innovasjonsprosjekter

30.oktober nådde vi en viktig milepæl. Vi arrangerte «kick-off» for rammeavtalene vi har inngått med 9 leverandører. På møtet deltok alle leverandørene vi har inngått avtale med. Disse fikk høre engasjerende innlegg fra rådmann Ragnar Christoffersen, direktør for strategi og samfunnsutvikling Else Pran fortalte om planer og muligheter i Lørenskog, Øivind Antonsen, prosjektleder for velferdsteknologi orienterte om status innen velferdsteknologi og skolesjef Camilla Mathiassen og inspektør Øystein Imsen fortalte om moderniseringen skolen går gjennom nå med bruk av digitale verktøy. Innkjøpssjef Marianne Sætra orienterte om rutiner rundt rammeavtalene mens teknologidirektør Sidsel Nordhagen redegjorde for status innen digitaliseringsarbeidet.

Møtet markerte en oppstart av et «partnerskap» med leverandørene hvor kommunen ønsker tilgang på kompetanse og nettverk. Kommunens egne ansatte skal være i førersetet, men vi har behov for å spe på med bistand fra konsulenter når vi ikke har spisskompetanse eller kapasitet selv til å gjøre oppgavene.

Vi har inngått avtale med 9 særs kompetente og leveringsdyktige leverandører innen 5 ulike områder – Prosjektledelse, tjenestedesign, strategisk rådgivning, teknisk rådgivning og informasjonssikkerhet/personvern.

 

Velferdsteknologi – snart klar for anskaffelse

Lørenskog kommune har hatt utkast til kravspesifikasjon ute til høring i markedet og jobber nå med ferdigstilling av anbudsdokumentene innen varslingsteknologi. Dette er en viktig avtale for oss og vi skal både ha alarmteknologi i bruk på sykehjem, hjemme hos innbyggere som trenger det og vi skal ha et knutepunkt for alarmene slik at de kan registreres i de systemene som alarmene skal registreres i. Anbudsdokumentene publiseres på anbudsportalen Doffin iløpet av ikke alt for lang tid og løsningene skal være i drift iløpet av 1.tertial 2018 etter planen.

Sikker utskrift – en relativt kort situasjonsrapport

Sikker utskrift – en relativt kort situasjonsrapport

Onsdag 5. juli gikk startskuddet for siste fase av sikker utskrift-prosjektet. Grytidlig på morgenen, i hvert fall føltes det slik for flere av oss som har normal kontorarbeidstid, stod vi klare til å ta fatt på utskifting av enheter på første lokasjon – Lørenskog sykehjem.

Litt senere, men fortsatt tidlig og innenfor avtalt tidslomme, kom den første transporten. Vi ble ekstra spente da vi så navnet på siden av transportfirmaet som Xerox hadde gjort avtale med for å transportere nye enheter inn og ta med gamle ut:LS2

Lørdan«Opp og ned transport AS» der altså. Minnene for de av oss som ble mer eller mindre preget av NRKs lørdagsunderholdning med Dan Børge & Co og noen ganske så velkjente rollefigurer strømmet raskt på (dere som ikke opplevede dette får google: https://www.youtube.com/watch?v=prQ00Ib_5eo

LS17Utskiftingen på Lørenskog sykehjem gikk nesten helt etter planen og det var kun et par telefaks-kort som ikke fungerte fra oppstart, men dette ble etter hvert løst. For ordens skyld så er behovet for telefaks-kort ikke noe som skyldes Lørenskog sykehjem eller Lørenskog kommune, men det er eneste måten vår apotekforbindelse kan motta resepter…

Status på Lørenskog sykehjem var 8 nye, fine, sikre og brukervennlige utskriftsenheter inn og 15 gamle og litt utdaterte ut. Topp stemning og tommel opp!

Neste lokasjon luktet kanskje litt større utfordringer:

LS18Det er noe med kontoransatte og det nære og kjære forholdet noen fortsatt har til «sine» skrivere, og vi kunne ane at det kunne bli litt motstand på enkelte steder i rådhuset.

Men ermer ble brettet opp og vi gikk selvfølgelig til oppgaven med en positiv og løsningsorientert holdning. Første stoppested for henting av skriver var tilfeldigvis hos rådmannen, og det ble tydelig informert at dette kontoret ikke var på listen over stoppesteder for levering av ny skriver…

Rådmann2Etter et vemodig farvel med en god og nær venn, ser nå Ragnar frem til et enda bedre forhold til en trygg og sikker venn som han skal dele med alle de andre i 2. etasje.

Status for rådhuset var 15 gamle skrivere ut og 5 nye inn.

Overhørt i kantina på rådhuset torsdag 6. juli, uttalt med skjelvende stemme og gledestårevåte øyne: «Det er så gøy å skrive ut med den nye løsningen at jeg kommer til å skrive ut mye mer!».

Det meldes om god stemning og veldig mange tomler opp på de to lokasjonene, så det er bare å glede seg til sikker utskrift kommer til et sted relativt nær deg. Ta godt imot Opp og ned transport AS eller andre transportører og våre interne når de er ute og setter opp nye skrivere og ny løsning!

Med miljøvennlig, sikker og moderne hilsen fra teknologiavdelingen!

#vierlørenskogkommune

Da er utrullingen av skrivere i gang!

Utrulling skrivere Lørenskog sykehjemDa er IKT sammen med leverandøren i gang med å rulle ut nye skrivere til hele Lørenskog kommune. Lørenskog sykehjem er første lokasjon ut.

Xerox er valgt som leverandør etter en anskaffelsesprosess hvor Lørenskog kommune stilte krav om tjenester knyttet til utskrifter – og ikke kun maskiner. Vi har vært gjennom en prosess hvor alle lokasjoner er kartlagt mtp behov innen print, og nå er dagen kommet hvor de nye maskinene og den nye løsningen rulles ut.

Lørenskog kommune får nå en løsning hvor vi benytter «follow me» prinsippet – dvs at brukeren kan hente ut utskriften hvor som helst kommunen har skrivere. Utskriften ligger på en kø som alle skrivere er knyttet opp til. Brukeren må logge på skriveren enten med en kode eller et kort og hente ut utskriften. Dette gjør at kun det som trengs blir skrevet ut som er bra for miljøet og det gjør også at sikkerheten øker ved at utskrifter ikke blir liggende på skriveren og glemt. Vi sparer også miljøet ved å benytte moderne maskiner som sparer strøm, og vi sparer penger ved å ha en mer enhetlig skriverpark.  Bra for brukeren, bra for miljøet og bra for ressursbruken!

Det er en god nyhet det!

Styrer alle skolepc-er via skyløsning

Når elevene i Lørenskog skolen starter opp etter sommerferien har teknologiavdelingen klargjort over 2000 elevPC-er og 500 lærerpc-er med Windows 10 for styring av elevpc-er via en helautomatisert skytjeneste. Denne løsningen sørger for at elevene har tilgang til de rette programmene og tjenestene så snart de logger seg på. Effektiv og sikkert for både lærere og elever. – Etter sommeren blir det helt slutt på at lærere og IKT-ansvarlige på skolene løper rundt med USB-pinner for å holde orden på maskiner og programvare, sier prosjektleder Jan Petter Kise i teknologiavdelingen.

Teknisk er løsningen det mest moderne som er å oppdrive innenfor Windows verden når det gjelder klienter. Elevene i Lørenskog vil nå benytte PC-er som styres fra internett (Microsoft Azure og Intune). De er såkalte internett enheter og trenger kun tilgang til internett for å fungere, ikke tilgang til noen lokale tjenester utover nett.

DSC_0055-Lørenskog kommune er kommune nummer tre i Norge som tar dette i bruk, men ingen andre kommuner har satt så mange klienter i produksjon (ikke minst på så kort tid). Frogn kommune som er størst i dag har 950 klienter – vi vil få nærmere 2000, sier prosjektleder Jan Petter Kise.

Foto: Over 2000 PC-er må oppgraderes til Windows 10 i løpet av sommeren før skolene kan ta i bruk den helautomatiske skytjenesten for styring av elev-PC-er.

Sommerhilsen fra teknologiavdelingen

Halve 2017 er snart passert og det en fin anledning til både å se tilbake på hva som er levert fra teknologiavdelingen hittil i 2017, og hva som står foran oss til høsten. Teknologiavdelingen har både egne prosjekter, og bidrar med vår kompetanse i prosjekter i andre sektorer/stabsavdelinger. Skal vi lage nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger må vi vite hvilke utfordringer og ønsker for fremtiden kommunens virksomheter har. Og ingen kjenner hverdagen bedre enn de ulike virksomhetene. Derfor har vi denne vinteren og våren arrangert en serie med møter i alle sektorer og stabsavdelinger for å avdekke ønsker, behov, drømmer! Ikke for oss selv, men på vegne av innbyggerne! Kjernen i det vi bygger tjenester og gode løsninger rundt er kommunikasjon – derfor het prosjektet kommunikasjonsprosjektet. Enten det er i form av en fiberkabel for overføring av data, mobile enheter eller hvordan vi kommuniserer med innbyggerne direkte og indirekte. Gjennom alle møtene og workshopene med representanter fra sektorene og stabsavdelingene har vi nå fått et godt bilde av hva som trengs for å gi gode tjenester til innbyggerne. Denne kunnskapen tar vi med oss når rekkefølgen på de ulike tiltakene skal planlegges. Det er store behov og ambisjoner og vi klarer ikke løse alt på en gang. Takk for engasjementet, klokskapen og alle gode innspill. Mer informasjon om planleggingen kommer!

Vårt mål er å forenkle hverdagen til innbyggerne og det jobber vi med på mange fronter. Blant annet kan vi nå sende brev elektronisk og sikkert til innbyggere via tjenesten SvarUt. Siden oppstart av tjenesten i april har vi sendt over 3500 brev elektronisk, og dagsrekorden er på hele 610 digitale brev. På det raskeste har det tatt omtrent 10 minutter fra saksbehandler i kommunen sendte ut et brev til mottageren hadde åpnet det! Det er effektivt både for oss og for mottakerne. I tillegg sparer vi tid og penger på konvoluttering og porto. Om litt kan innbyggere også kommunisere sikkert og direkte med oss via tjenesten SvarInn. Med e-signatur som kommer til høsten kan avtaler hvor vi tidligere trengte signatur nå signeres digitalt fra kjøkkenbordet. Det sparer innbyggerne for mye plunder og heft.

Vi gjør også hverdagen enklere for alle oss som jobber i kommunen. I dag er kommunens ansatte på to ulike nett og det er lite praktisk. Alle lærere og undervisningspersonell er på det som omtales som skolenettet, mens resten av kommunens ansatte er på det administrative nettet. Det er alt annet en praktisk. Ikke bare må vi drifte to nettverk, men lærere og undervisningspersonell har heller ikke tilgang til blant annet kommunens intranett, saksbehandlingsløsning, e-handelsløsning mm. Vi skal utnytte sommeren godt og når lærere og elever er tilbake etter sommerferien er alle ansatte samlet på ett felles nett. Nye skrivere er også på vei ut til alle kommunens lokasjoner i disse dager. På de nye skriverne blir ikke utskrifter liggende å slenge siden du må taste en kode eller bruke ansattkortet når du henter utskriften. En ny og smart funksjon er at du ikke lenger trenger å tenke på hvilken skriver du sender utskriften til. Med den nye løsningen kan du hente utskriften din på nærmeste skriver. Smart – ikke sant!

Vi har også jobbet med oppgradering av nettverket på Lørenskog sykehjem hvor flere titalls kilometer med nettverkskabler er byttet ut. I løpet av vinteren er det også byttet trådløse nettverkspunkter i mange bygg, og vi har oppgradert det trådløse nettet på skolene i kommunen, noe som er helt nødvendig å gjøre før elevene går fra bøker til nettbrett slik de har gjort på Kjenn og er i ferd med å gjøre på Benterud og Luhr skole.

Listen over prosjekter, tiltak og leveranser fra teknologiavdelingen er omfattende, men vi hadde ikke klart det uten iveren og viljen til endring ute i tjenestene.

Derfor passer det godt å avslutte med en stor takk til alle våre samarbeidspartnere i sektorene og stabsavdelingene. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere videre og at vi i fellesskap bygger en kommune vi er stolte av å jobbe i og innbyggerne er stolte av å bo i.

#VIERLØRENSKOGKOMMUNE