Mobilt sentralbord gir nye muligheter – og stor fleksibilitet

IMG_3391Før sommeren byttet vi ut kommunens sentralbord som var gammelt, hadde få funksjoner og ikke støttet mobiltelefoner fullt ut. Inn fikk vi et nytt og moderne sentralbord med den funksjonaliteten vi trenger i dag, og med muligheter og grensesnitt for fremtidens måter å kommunisere på.

Men hvor mobilt er sentralbordet? Det fikk vi testet ut da en av sentralbordoperatørene av praktiske årsaker ønsket å starte dagen hjemmefra. Det eneste hun trengte for å operere sentralbordet var mobilen og en PC.

Alt fungerte knirkefritt. Og de som ringte Lørenskog fikk svar og service fra en adresse i Skedsmo.

#hjemmekontor #svarogservicefrahvorsomhelst

Styrer alle skolepc-er via skyløsning

Når elevene i Lørenskog skolen starter opp etter sommerferien har teknologiavdelingen klargjort over 2000 elevPC-er og 500 lærerpc-er med Windows 10 for styring av elevpc-er via en helautomatisert skytjeneste. Denne løsningen sørger for at elevene har tilgang til de rette programmene og tjenestene så snart de logger seg på. Effektiv og sikkert for både lærere og elever. – Etter sommeren blir det helt slutt på at lærere og IKT-ansvarlige på skolene løper rundt med USB-pinner for å holde orden på maskiner og programvare, sier prosjektleder Jan Petter Kise i teknologiavdelingen.

Teknisk er løsningen det mest moderne som er å oppdrive innenfor Windows verden når det gjelder klienter. Elevene i Lørenskog vil nå benytte PC-er som styres fra internett (Microsoft Azure og Intune). De er såkalte internett enheter og trenger kun tilgang til internett for å fungere, ikke tilgang til noen lokale tjenester utover nett.

DSC_0055-Lørenskog kommune er kommune nummer tre i Norge som tar dette i bruk, men ingen andre kommuner har satt så mange klienter i produksjon (ikke minst på så kort tid). Frogn kommune som er størst i dag har 950 klienter – vi vil få nærmere 2000, sier prosjektleder Jan Petter Kise.

Foto: Over 2000 PC-er må oppgraderes til Windows 10 i løpet av sommeren før skolene kan ta i bruk den helautomatiske skytjenesten for styring av elev-PC-er.

Sommerhilsen fra teknologiavdelingen

Halve 2017 er snart passert og det en fin anledning til både å se tilbake på hva som er levert fra teknologiavdelingen hittil i 2017, og hva som står foran oss til høsten. Teknologiavdelingen har både egne prosjekter, og bidrar med vår kompetanse i prosjekter i andre sektorer/stabsavdelinger. Skal vi lage nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger må vi vite hvilke utfordringer og ønsker for fremtiden kommunens virksomheter har. Og ingen kjenner hverdagen bedre enn de ulike virksomhetene. Derfor har vi denne vinteren og våren arrangert en serie med møter i alle sektorer og stabsavdelinger for å avdekke ønsker, behov, drømmer! Ikke for oss selv, men på vegne av innbyggerne! Kjernen i det vi bygger tjenester og gode løsninger rundt er kommunikasjon – derfor het prosjektet kommunikasjonsprosjektet. Enten det er i form av en fiberkabel for overføring av data, mobile enheter eller hvordan vi kommuniserer med innbyggerne direkte og indirekte. Gjennom alle møtene og workshopene med representanter fra sektorene og stabsavdelingene har vi nå fått et godt bilde av hva som trengs for å gi gode tjenester til innbyggerne. Denne kunnskapen tar vi med oss når rekkefølgen på de ulike tiltakene skal planlegges. Det er store behov og ambisjoner og vi klarer ikke løse alt på en gang. Takk for engasjementet, klokskapen og alle gode innspill. Mer informasjon om planleggingen kommer!

Vårt mål er å forenkle hverdagen til innbyggerne og det jobber vi med på mange fronter. Blant annet kan vi nå sende brev elektronisk og sikkert til innbyggere via tjenesten SvarUt. Siden oppstart av tjenesten i april har vi sendt over 3500 brev elektronisk, og dagsrekorden er på hele 610 digitale brev. På det raskeste har det tatt omtrent 10 minutter fra saksbehandler i kommunen sendte ut et brev til mottageren hadde åpnet det! Det er effektivt både for oss og for mottakerne. I tillegg sparer vi tid og penger på konvoluttering og porto. Om litt kan innbyggere også kommunisere sikkert og direkte med oss via tjenesten SvarInn. Med e-signatur som kommer til høsten kan avtaler hvor vi tidligere trengte signatur nå signeres digitalt fra kjøkkenbordet. Det sparer innbyggerne for mye plunder og heft.

Vi gjør også hverdagen enklere for alle oss som jobber i kommunen. I dag er kommunens ansatte på to ulike nett og det er lite praktisk. Alle lærere og undervisningspersonell er på det som omtales som skolenettet, mens resten av kommunens ansatte er på det administrative nettet. Det er alt annet en praktisk. Ikke bare må vi drifte to nettverk, men lærere og undervisningspersonell har heller ikke tilgang til blant annet kommunens intranett, saksbehandlingsløsning, e-handelsløsning mm. Vi skal utnytte sommeren godt og når lærere og elever er tilbake etter sommerferien er alle ansatte samlet på ett felles nett. Nye skrivere er også på vei ut til alle kommunens lokasjoner i disse dager. På de nye skriverne blir ikke utskrifter liggende å slenge siden du må taste en kode eller bruke ansattkortet når du henter utskriften. En ny og smart funksjon er at du ikke lenger trenger å tenke på hvilken skriver du sender utskriften til. Med den nye løsningen kan du hente utskriften din på nærmeste skriver. Smart – ikke sant!

Vi har også jobbet med oppgradering av nettverket på Lørenskog sykehjem hvor flere titalls kilometer med nettverkskabler er byttet ut. I løpet av vinteren er det også byttet trådløse nettverkspunkter i mange bygg, og vi har oppgradert det trådløse nettet på skolene i kommunen, noe som er helt nødvendig å gjøre før elevene går fra bøker til nettbrett slik de har gjort på Kjenn og er i ferd med å gjøre på Benterud og Luhr skole.

Listen over prosjekter, tiltak og leveranser fra teknologiavdelingen er omfattende, men vi hadde ikke klart det uten iveren og viljen til endring ute i tjenestene.

Derfor passer det godt å avslutte med en stor takk til alle våre samarbeidspartnere i sektorene og stabsavdelingene. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere videre og at vi i fellesskap bygger en kommune vi er stolte av å jobbe i og innbyggerne er stolte av å bo i.

#VIERLØRENSKOGKOMMUNE